Persekiojimo tipai

Yra įvairių bandymų skirstyti persekiojantį elgesį. Nepaisant pasikartojančio nepageidaujamo elgesio panašumų, dažnai skiriasi tokio elgesio motyvai.

Vienas iš paprasčiausių skirstymų remiasi ankstesniais persekiojančiojo ir persekiojamo asmens santykiais. Vadovaujantis šiuo skirstymu, persekiojančius asmenis galima suskirstyti į buvusius lytinius partnerius, pažįstamus (įskaitant draugus, šeimos narius) ir nepažįstamus (Mohandie, Meloy, Green-McGowan & Williams, 2006).

Dar vienas skirstymas, suteikiantis profesionalams daugiau galimybių suprasti ir suvaldyti persekiojantį elgesį, numato penkis persekiojančių asmenų tipus. Jie išskiriami remiantis atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių prasidėjo persekiojimas; į pirminį  persekiojančio asmens motyvą;  į ankstesnius persekiotojo ir aukos santykius bei psichikos sutrikimo sąsajas su persekiojančio elgesio motyvacija (Paul Mullen, Michel Pathe ir Rosemary Purcell).

 

PERSEKIOJANČIŲ ASMENŲ TIPAI:

Atstumtasis. Ši persekiojimo forma prasideda suirus artimiems santykiams. Aukos dažniausiai – buvę lytiniai partneriai. Tačiau taip pat gali būti šeimos nariai, artimi draugai. Pirminė persekiojančio asmens motyvacija yra bandymas atkurti santykius arba  atkeršyti už nutrauktus santykius. Kai kuriais atvejais užsitęsęs persekiojimas persekiotojui yra tarsi buvusių santykių pakaitalas, leidžiantis palaikyti ryšį su persekiojamuoju. Kitais atvejais persekiojantis elgesys tęsiasi, nes persekiojantis jaučiasi taip gelbėjantis savo pažeistą savigarbą.

 

Įsižeidęs. Ši persekiojimo forma prasideda, kai persekiojantis asmuo jaučiasi, kad su juo buvo pasielgta neteisingai, žeminančiai. Persekiojantis elgesys yra nukreipiamas į nepažįstamus arba pažįstamus, kurių elgesį persekiojantis asmuo suvokia kaip nukreiptą į juos neteisingą ar žeminantį. Šis persekiojančio elgesio tipas gali būti susijęs su psichikos sveikatos sutrikimu, kai persekiojantis asmuo turi paranojiškų įsitikinimų apie persekiojamą asmenį ir naudoja persekiojantį elgesį kaip būdą „atsiteisti“ už suvoktą nuoskaudą. Pirminis tokio persekiojimo tipo motyvas – kerštas, „atsiteisimas“.  Persekiojantis elgesys paprastai tęsiasi, nes persekiojančiam asmeniui toks elgesys suteikia galios ir kontrolės jausmą, nes pavyksta sukelti persekiojamo asmens baimę.

 

Intymumo siekiantis. Ši persekiojimo forma prasideda nuo to, kad asmuo, jaučiasi vienišas ir neturintis artimų žmonių. Asmuo pradeda persekioti nepažįstamą arba pažįstamą asmenį siekdamas užmegzti su juo santykius. Dažnai intymumo siekiančio persekiotojo elgesys yra motyvuotas sunkaus psichikos sutrikimo, pasireiškiančio realybės neatitinkančiais įsitikinimais, susijusiais su persekiojamu asmeniu. Pavyzdžiui, persekiojantis gali nepagrįstai tikėti, jog jį ir persekiojamą asmenį jau sieja artimi santykiai. Pirminė motyvacija yra užmegzti emocinį ryšį ir artimus santykius. Persekiojantis elgesys tęsiasi, nes persekiojantis asmuo jaučia pasitenkinimą dėl savo įsitikinimo, jog jį ir kitą asmenį sieja glaudus ryšys.

 

Nekompetentingas gerbėjas. Ši persekiojimo forma prasideda, kuomet asmuo jaučiasi vienišas arba trokšta artimų santykių, kuriuos bando užmegzti su nepažįstamu arba pažįstamu jam žmogumi.  Skirtingai nei intymumo siekiantys, nekompetentingų gerbėjų tikslas nėra užmegzti artimus santykius. Jie siekia susitarti dėl pasimatymo arba trumpalaikių lytinių santykių. Nekompetentingi gerbėjai paprastai persekioja trumpą laiko tarpą. Užsitęsęs persekiojantis elgesys gali būti sąlygotas to, kad nekompetentingas gerbėjas nepastabus arba abejingas persekiojamo asmens patiriamam stresui. Kartais toks nejautrumas gali būti susijęs su pažinimo funkcijų ar socialinių įgūdžių ribotumu, susijusiu su autizmo spektro arba intelekto sutrikimais.

 

Grobuoniškas. Ši persekiojimo forma paprastai prasideda nuo seksualinės praktikos arba lytinio potraukio, nukrypstančio nuo visuotinai priimtinų normų. Persekiojantys paprastai yra vyrai, o persekiojamos paprastai nepažįstamos moterys, kurioms persekiojantis asmuo jaučia lytinį potraukį. Persekiojantis elgesys paprastai prasideda kaip priemonė pasiekti lytinį pasitenkinimą (pvz., vojerizmas, nukreiptas į vieną asmenį). Tačiau taip pat persekiojimas gali prasidėti kaip priemonė surinkti daugiau informacijos apie persekiojamą asmenį. Pasinaudojus minėta informacija persekiojančiam asmeniui lengviau panaudoti seksualinę prievartą prieš persekiojamą asmenį. Taigi šio tipo persekiojantį elgesį palaiko galios ir kontrolės jausmas, kurį asmuo jaučia persekiodamas paprastai nieko neįtariantį asmenį.

 

 

Parengta pagal:

Types of Stalking