APIE

INICIATYVA

 

PERSEKIOJIMUI STOP  yra Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) specialistų iniciatyva. Savo kasdienėje profesinėje veikloje, užtikrindami saugomų asmenų saugumą, susiduriame su persekiojimo apraiškomis.

Suvokdami, kad persekiojimas yra ne tik viešų, bet ir privačių asmenų problema, šiuo puslapiu siekiame paskatinti profesionalų diskusiją, didinti visuomenės informuotumą apie persekiojimą ir savo bei kitų saugumo užtikrinimą.

Pastaraisiais dešimtmečiais persekiojimą imta laikyti globaliu socialiniu reiškiniu, kuris daro didžiulę psichosocialinę žalą persekiojamiems asmenims, jų artimiesiems, taip pat patiems persekiotojams ir su jais susijusiais asmenims. Tačiau Lietuva yra viena iš nedaugelio ES valstybių, kurioje nėra atskiro persekiojimui suvaldyti skirto įstatymo – http://www.stalkingriskprofile.com/what-is-stalking/stalking-legislation/international-legislation

LR BK kriminalizuotos veikos yra nepakankama priemonė persekiojimo rizikai valdyti. Tam reikalingas skirtingų sričių specialistų (teisininkų, teisėsaugos pareigūnų, socialinių darbuotojų, psichologų, psichiatrų, probacijos specialistų ir pan.) įsitraukimas.

 

Persekiojimo problemai spręsti būtinas kompleksas priemonių panašių į numatytas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme. Ypač svarbios šios:

• Visuomenės informavimas, švietimas apie persekiojimo elgesio žalą, požymius.

• Efektyvių persekiojimo elgesio rizikos vertinimo ir valdymo metodikų adaptavimas ir taikymas.

• Pareigūnų, psichikos sveikatos srities ir kitų aktualių sričių specialistų parengimas darbui su persekiojimo atvejais (užsienio policijoje persekiojimo atvejus tiria jungtinės psichologų ir pareigūnų komandos, tokią praktiką šiuo metu taiko ir VAT).

• Kompleksinė socialinė, psichologinė, teisinė pagalba persekiojimą patiriantiems.

• Įpareigojimai persekiotojui nesiartinti prie persekiojamo asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo.

• Galimybė persekiotojui dalyvauti elgesio korekcijos programose, psichologo konsultacijose.

Taip pat svarstytina galimybė LR BK 145 str. numatyti atsakomybę už sistemingą, nepageidaujamą, įkyrų dėmesį, kuris neturi bauginimo ar psichinės prievartos požymių, tačiau kelia įtampą ar baimę bei verčia keisti persekiojamo asmens įpročius.

 

 

SKAIČIAI IR FAKTAI

25 % moterų ir 11% vyrų teigia, jog buvo persekioti.

Vidutiniškai persekiojimas gali trukti 2 metus.

1 iš 3 persekiojimo atvejų gali peraugti į fizinį smurtą.

3 iš 4 moterų, kurios buvo nužudytos savo partnerio prieš tai buvo jo persekiotos.

Didelė dalis persekiojimo aukų teigia patiriantys nepasitikėjimą ir įtarumą, baimingumą, nervingumą, pyktį, paranojiškumą ir depresijos simptomus.

VERTINGA INFORMACIJĄ

Susidūrus su persekiojančiu elgesiu svarbu imtis saugumo priemonių net jei persekiojantis žmogus yra gerai pažįstamas.

Nuo persekiojančio elgesio gali kentėti ne tik pirminė persekiojimo auka, bet ir jos artimieji, pažįstami, kolegos ar kiti asmenys, kurie bando apsaugoti nuo persekiojančio elgesio.

Smurtas artimoje aplinkoje - nėra persekiojimas. Po formalių ar neformalių skyrybų besitęsiantis nepageidaujamas, įtampą keliantis elgesys yra PERSEKIOJIMAS.

Partneriai


VAT
logo
Pagalba nusikaltimų aukoms